تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - میثاق باولایت


رهبرا !

خستگی راه و خاك سفرتان را با آب دیده می شوئیم و با صفای درون و نگاه مهربان، عاشقانه ورودتان را سپاس می گوئیم و دستان پر مهر وگرمتان را می بوسیم و آمدنتان را افتخار می دانیم و حظ دیدارتان را در لوح قلبمان حك می كنیم. باشد كه یادگار روزهای خوش حضورتان در صفحات ذهنمان نقش بندد.

رئوفا !

سال هاست كه مرغ دلمان به هوایتان پر می كشد، مدت هاست كه امید دیدارتان برایمان آرزو شده است . چه خوبست دیدن شما، چه دل پذیر است شنیدن صدای گرم و مهربانتان در فضای دیارمان. دیدارتان را پاس می داریم و سبد سبد گل نثار قدوم پر خیر و بركتتان می نمائیم.

محبوبا !

ما فرهنگیان خراسان جنوبی( باب الرضا (ع)، منزلگاه هفتم، گنجینه فرهنگ ها) شهری و روستایی، مرزی و عشایری و گوشه گوشه های این استان، سلامی سرشار از عشق و امیدمان را نثار جان پاكتان می كنیم و خاك پایتان را سرمه دیدگانمان.

مهربانا!

نمی دانیم احساس درونیمان را چگونه به رشته تحریر در آوریم و آرزوی دیرینه دیدارتان را چطور بر قلب سفید كاغذ ترسیم كنیم، قلم را یارای نگارش نیست .

خوشا به سعادتمان كه به دیدارتان می شتابیم و شما مهربانانه نگاه منتظرمان را پاسخ دادید، با تمام وجودمان دوستتان داریم و عهد می بندیم با لبیك یارسول الله در بیعت با پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) و سلاله پاك ایشان گام برداشته و تا جان در بدن داریم از رهبر عزیز و انقلاب اسلامی شكوهمندمان پشتیبانی می نماییم.

 هم اكنون برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان حضرت مهدی (عج) دعا می كنیم و از خداوند متعال می خواهیم كه حافظ و نگهدار شما باشد .

حسن رضاترابی

Avazak.ir Line1 تصاویر جداکننده متن (1)تاریخ : 1393/11/12 | 09:42 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی