تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - بازدیدازکلاسهای سوادآموزی:
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش بیرجند:

روز چهارشنبه مورخ 9/10/93 ساعت 12 ظهر

 معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی

 به همراه مدیر آموزش وپرورش بیرجند وتعدادی دیگر از مسئولین نهضت سواد آموزی

 از کلاس های سواد آموزی شهرستان بیرجند بازدید کردند.
تاریخ : 1393/10/13 | 04:28 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی