تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - تحصیلات والدین:

ازآن جایی كه تحصیلات والدین می تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشند و والدین تحصیل كرده به دلیل احراز مشاغل بهتر و مفید تر به خودی خوداز فرهنگ بالاتر ومحیط وموقعیت بالاتر ومحیط وموقعیت بهتری برخوردار خواهند بود و برخورداری از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والدین واحساس امنیت و اعتماد به نفس آنها می شود ودرنتیجه بهتر می توانند با محیط خود ارتباط برقرار كنند و همین امر موجب رشد وشكوفایی استعدادآن ها می شود. درحالی كه كودكی كه والدین وی تحصیلات خوبی ندارند نه تنها نمی توانند به وجودآنها افتخار كنند بلكه در خود احساس حقارت می كنند. وارتباط وتعامل آنها از سایرین كمتر است .

تحقیقات متعددی نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه و با سواد بوده اند موفقیت تحصیلی آنان بیشتر بوده است. محیط خانواده در پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارد. دانش آموزی که والدین خود را مشغول مطالعه می بیند خودش نیز تشویق به درس خواندن می شود و آنها را به عنوان بهترین الگوی همانند سازی تحصیلی انتخاب می کند.

 کمک و راهنمایی فرزندان توسط والدین امری است ضروری و نمی توان کار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در این زمینه غافل شد. دانش آموزان اوقات زیادی را در منزل می گذرانند و تحت تاثیر اعمال و رفتار والدین هستند و از آنها انتظار کمک و راهنمایی در زمینه درس را دارند.

میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و  اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجّل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد .

بهترین زمان برای ریشه‎کن کردن بیسوادی والدین، آموزش آن‎ها همگام با آموزش زبان‎آموزی فارسی در پایه‎ی اول دبستان است. یکی از مزیت‎های این زمان این است که والدین و دانش‎آموز توأمان در جهت پیشرفت تحصیلی تلاش می‎نمایند و در این خصوص مشارکت دارند . در نتیجه از یک‎دیگر می‎آموزند و اشکالات خود را برطرف می‎نمایند. فراگیری در این مقطع حساس پایدار خواهد بود و انگیزه‎ برای آموختن نیز در والدین به طور چشمگیری رشد خواهد داشت .

اگر  آموزش به والدین را به یک مثلث تشبیه کنیم، هریک از اضلاع آن( دانش‎آموز، والدین، معلم) نقش مهمی را برعهده خواهند داشت که فقدان هر یک می‎تواند در آموزش خلل وارد نماید. ارتفاع این مثلث میزان یادگیری والدین خواهد بود. پس بیاییم آموزش را جدی بگیریم و غول بی‎سوادی را با هر نقابی که بر چهره‎ دارد به زیر افکنیم.

تاریخ : 1393/10/8 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی