تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - تفاهم نامه آموزش ابتدایی ومدیران:
بادرودوصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ،باعنایت به بخشنامه ی 23/4767  تاریخ 93/3/1 مربوط به انعقادتفاهم نامه ی فی مابین آموزش ابتدایی ومدیران درخصوص پوشش صد در صدی دانش آموزان ، مستدعی است مدیران محترم مراقبت لازم درخصوص نگهداشت کلیه ی کودکان لازم التعلیم 12-6 سال داشته باشند.
درضمن هرگونه ترک تحصیل دانش آموزان راکتبا ودر اولین فرصت به کارشناسی تکنولوژی آموزشی آموزش وپرورش خراسان جنوبی اطلاع دهند.

  فایل ضمیمه
سوادآموزی یکی  از اندیشه های ارزشمند امام راحل است که برگرفته از اندیشه پاک الهی وائمه اطهاراست و بعد از انقلاب همیشه  مورد توجه رهبر قرار داشته است.

 

سوادآموزی فقط خواندن و نوشتن نیست بلکه  به معنی تعمیق باورهای دینی و تحکیم بنیان خانواده و رشد و تعالی مردم است که یک تکلیف الهی، حاکمیتی و عقلی بوده و درشاخه های توسعه کشوربه عنوان  تحکیم بین المللی مطرح است.

 تاریخ : 1393/09/25 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی