تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - انتظار ما ازمردم فهیم استان:
از مردم فهیم و آگاه استانمان انتظارداریم با شناسایی افراد بیسواد در خانواده ها و آشنایان خودشان زمینه ی با سواد شدن هموطنان خود را فراهم سازند؛ حتی خودشان می توانند با دریافت پاداش نقدی ، درآموزش و سواد آموزی بعنوان آموزش دهنده مشارکت نمایند.

یادگیری سواد خواندن و نوشتن وظیفه ی تک تک آحاد جامعه است. هیچ یک از مسایل و مشکلات خانوادگی و یا اجتماعی نباید سد راه این امر خطیرگردد.

 در فصل پاییز و زمستان که اوقات فراغت اکثر بیسوادان بخصوص در مناطق روستایی که به امورات کشاورزی ودامداری اشتغال دارند، از این فرصت برای آموزش آنان استفاده شود تا این عزیزان نیز از نعمت سواد بهره مند شوند.

 از عموم مردم می خواهیم تا برای ارتقاء باسوادی استان ما را یاری نمایند و افراد واجد شرایط به مدارس محل سکونت خود مراجعه نموده تا با شرکت در کلاسهای سوادآموزی باسواد شوند.

 علم آموزی و با سواد شدن برای تمامی اقشار جامعه و در هر سنی و هر جایگاهی لازم و ضروری است همانگونه که در جامعه مسکن ، بهداشت و اشتغال جزو ضروریات می باشد باسواد شدن نیز اهمیت فراوانی دارد.

 خانواده ها باید هم پا به پای اداره سوادآموزی اگر در مجموعه خود فرد بیسوادی را دارند، سریعا آنها را به مراکز تعیین شده راهنمایی نموده و بعد از طی مراحلی و ثبت نام در کلاس های سواد آموزی زمینه باسواد شدن آنها را فراهم نمایند.تاریخ : 1393/09/11 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی