تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - طرح معلم سواد آموز با اضافه کار :

سواد آموزی ایجاد فرصت دوم یادگیری برای همه افراد جامعه است که نتوانسته اندازفرصت اول یادگیری استفاده کنندوحدت وانسجام ملی وداشتن اجتماع منظم ازویژگی های جامعه باسواد است.

 برای رسیدن به فلسفه خلقت که همان کمال انسان است باید به مساله سواد پرداخت .براساس قانون اساسی یکی ازحقوق اساسی مردم برخورداری از نعمت سواد است.

به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مساله سواد یک مساله اساسی درنظام جمهوری اسلامی محسوب می شود وهمین امر موجب شد تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را صادر کنند.

جامعه توسعه یافته در سایه انسان های توسعه یافته شکل می گیرد وشاخص اصلی توسعه افتگی انسان داشتن سواداست.متاسفانه امروز وجود آمار بیسوادی زیبنده استان نیست واین درحالی است که مبادی بیسوادی همچنان مسدود نشده است.

دلیل اینکه مساله بیسوادی همچنان در جامعه وجود دارد را مسایل ومشکلات اقتصادی ،وجود دانش آموزان بی سرپرست یا بدسرپرست، وبعضی مولفه های دیگر است.

اولین گام ریشه کنی بیسوادی شناسایی بیسوادان است.  امیدورایم با هم افزایی بتوانیم به بیسوادی دراستان خاتمه دهیم .

درهمین راستا طرح های مختلفی از جمله طرح آموزش فرد به فرد ، طرح تشکیل کلاس در دوره سواد با حد نصاب 6 نفر ، طرح انتقال و تحکیم با حد نصاب 10 نفر، طرح معلم سواد آموز با اضافه کار و معلم سواد آموز در قالب برون سپاری و واگذاری به تشکل های غیر دولتی، در دستور کار قرار دارد.

دراین طرح ها درمرحله آموزش سواد در ازای باسواد کردن هر بیسواد مبلغ 680 هزار تومان حق الزحمه پرداخت می شود.


تاریخ : 1393/09/11 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی