تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - کلاسهای سوادآموزی سربیشه
بازدید

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی  به نقل از سورگی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ،روز سه شنبه مورخه 4/9/93 از کلاسهای سواد آموزی شهرستان سربیشه بازدید نمودند.


در این بازدید وضعیت آموزشی و اداری کلاسها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان کار گروه تخصصی بخش نامه مقام عالی وزارت در رابطه با تحت پوشش بردن اولیاء بیسواد دانش آموزان و کودکان بازمانده از تحصیل 20-10 ساله تشکیل گردید .


در این جلسه اقدامات صورت گرفته شهرستان مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد که پستهای سوادآموزی در این شهرستان تکمیل گرددو درهر بخش از شهرستان یک نفر به عنوان مسئول سوادآموزی مجتمع به کارشناسی سوادآموزی معرفی گردند.تاریخ : 1393/09/7 | 12:16 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی