تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - بی‌سوادی کودکان زنگ خطر جدی!

بیسوادی کودکان و نوجوانان واولیاء آنان در کشوری مانند ایران به هیچ‌وجه دارای توجیه منطقی نیست و یک زنگ خطر جدی است.

فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها از عمده دلایل بیسوادی کودکان و نوجوانان است.در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به سمت ریشه‌کن کردن بیسوادی حرکت کرده‌اند و در چنین شرایطی بیسوادی تعدادی از کودکان و نوجوانان جای سوال دارد.

اگر تعدادی از افراد مسن جامعه بیسواد باشند می‌توان آن را میراث گذشته و دارای توجیه دانست اما بیسوادی کودکان و نوجوانان توجیه‌ناپذیر است.

قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان برای تمام افراد جامعه تصریح کرده است. نکته مهم این است که نهضت سواد‌آموزی پیر‌زن‌ها و پیرمردهای بیسواد ساکن در روستاها را از نعمت سواد بهره‌مند می کند ، در این شرایط وظیفه وزارت آموزش و پرورش در راستای سواد‌آموزی به کودکان و نوجوانان کاملا مشخص است.

فقر اقتصادی برخی از خانواده‌ها از دلایل بیسوادی کودکان و نوجوانان است.تزریق اعتبار به وزارت آموزش وپرورش با هدف بهبود اوضاع این وزارتخانه برای درست اجراشدن برنامه‌ها ضروری است.


آموزش بیسوادان کاری پسندیده به شمار می‌رود و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که حتی یک نفر هم از داشتن سواد محروم نباشد؛ چراکه این حرکت، منجر به رشد و بالندگی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی کشور خواهد شد.

بدیهی است که باید تعریف مشخصی برای  آموزش بیسوادان داشته باشیم و اعتبار در نظر گرفته شده نباید به دور از واقعیت باشد.دولت با توجه به ضرورت این امر، باید برای دریافت اعتبار و بودجه، درخواست خود را به مجلس ارائه کند تا با بررسی میزان اهمیت آن، خود به خود این مهم در بودجه سنواتی کشور قرار گیرد.

طی روزهای اخیر رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور اعلام کرد: استانداردهایی را برای سنجش مهارت‌ سوادآموزی تعریف کرده که باید افراد به استانداردهای لازم برسند.

فقر فرهنگی از دیگر عللی است که به بیسوادی کودکان و نوجوانان منتهی می شود ،زیرا جایگاه علم و دانش برای برخی از خانواده‌ها هویدا نیست.تاریخ : 1393/08/23 | 05:55 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی