تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - صداوسیماو فرهنگ سوادآموزی:
صدا و سیما در کنارآموزش وپرورش قرار دارد و باورداریم که باید از کارشناسان و متخصصان و صاحبنظران آموزش و پرورش و کسانی که می توانند الگو برای کم سوادان و بی سوادان باشند در برنامه های رادیویی و تلویزیونی استفاده شود. صدا و سیما می تواندحجم زیادی از برنامه های خود را با زبان محلی تولیدکند .

 
برای ریشه کنی بی سوادی و جلب افراد کم سواد یا بی سواد و نیز ارتقاء سطح سواد و آگاهی نقش رسانه ملی از هر حیث ممکن حائز اهمیت بوده و علاوه بر این رویکرد باید تمامی دستگاه ها ، پای کار بیایند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.

 
نقش صدا و سیما ،در اذهان عمومی در موضوع آموزش و پرورش تاثیر گذار است و می توان با کمک صدا و سیما در جهت توسعه فرهنگ سواد آموزی در کشور و ریشه کنی بی سوادی اقدامات موثری انجام داد .

تلقی ما از فرد بیسوادحول سه مسئله آسیب دیده ، آسیب پذیر و آسیب رسان است.941 هزار اولیای زیر 50 سال دانش آموز ما بیسواد هستند . باید از طریق ممکن بویژه رسانه ملی در این افراد ایجاد انگیزه کرد تا نسبت به فراگیری سواد اقدام کنند.






تاریخ : 1393/08/23 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی