تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - جشنواره عکس هفته سواد آموزی:

بررسی پیش نویس طرح جشنواره ی عکس  برای اجرا در هفته سواد آموزی در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر گردید، تمهیدات لازم برای برنامه ریزی آن انجام گردد . در پایان نشست محور های زیر مورد تاکید قرار گرفت :

-  طرح سراسری جشنواره ی عکس آموزش بزرگسالان و سوادآموزان برای اجرا در هفته سواد آموزی پیگیری و اجرا گردد .

-  در فراخوان جشنواره عکس مذکور موضوعات تبلیغ وترویج و نیاز های گروه های هدف خاص مانند کشاورزان ، کارگران ،دختران ، کودکان کار مورد توجه قرار گرفته  و به رویکرد های نوین در سوادآموزی مانند  سواد و بهداشت ، سواد و فرهنگ ،سواد و توسعه پایدار دقت بیشتری شود  .

-  دستورالعمل برگزاری جشنواره تولید رادیویی جهت ارایه به استانها  تهیه گردد .

به موضوع دفاع مقدس در کتابهای دوره های سواد آموزی ، تحکیم و انتقال توجه بیشتری شود .تاریخ : 1393/08/23 | 12:09 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی